4 клас

Доброго дня, мої любі! Починаємо вчити нову тему, вона не складна😉, ви вже з нею знайомі!

Бажаю успіху!😘

Займенник (Pronoun)  самостійна частина мови, що вказує на особу, предмети, явища, що вже були згадані в тексті, але не називає їх. Таким чином, займенники допомагають уникнути повторень однакових іменників та інших частин мови.

В англійській мові існує декілька груп займенників. В цій статті будуть розглянуті особовіприсвійнізворотні та так звані виразні займенники.

Інші види займенників докладно розглянуті в наступних статтях: взаємні займенникивказівні займенникивідносні займенникипитальні займенникинеозначені займенники.

 

ОСОБОВІ ЗАЙМЕН.

ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕН.

ЗВОРОТНІ
(ВИРАЗНІ)
ЗАЙМЕННИКИ

Наз. відмінок

Об'єк. відмінок

Перед імен.

Без імен.

Однина

I
я

me
мене, мені

my
мій, моя, моє, мої

mine
мій, моя, моє, мої

myself
себе, я сам

you
ти

you
тебе, тобі

your
твій, твоя,твоє, твої

yours
твій, твоя, твоє, твої

yourself
себе, ти сам

he
він

him
його, нього, йому, ньому

his
його

his
його

himself
себе, він сам

she
вона

her
її, їй

her
її

hers
її

herself
себе,вона сама

it
воно

it
його, нього, йому, ньому

its
його

its
(не використовується)

itself
себе, воно саме

Множина

we
ми

us
нас, нам

our
наш, наша, наше, наші

ours
наш, наша, наше, наші

ourselves
себе, ми самі

you
ви

you
вас, вам

your
ваш, ваша, ваше, ваші

yours
ваш, ваша, ваше, ваші

yourselves
себе, ви самі

they
вони

them
їх, їм

their
їхній, їхня, їхнє, їхні

theirs
їхній, їхня, їхнє, їхні

themselves
себе, вони самі

Особові займенники

Головне призначення особових займенників (Personal Pronouns)  заміна іменників, якщо з контексту в тексті зрозуміло, про що або про кого йде мова. Особові займенники поділяються на займенники називного та об'єктного відмінків.

Займенники в називному відмінку в реченні виступають підметом і вказують на того, хто виконує дію. Це займенники  I (я), we (ми), you (ти, ви), he (він), she (вона), it (воно, це), they (вони)

·       John is the manager. – Джон - менеджер.

·       He is a good guy. – Він хороший хлопчина.

·       We listen to him. – Ми слухаємо його.

·       They tell her stories. – Вони розповідають їй казки ("втирають окуляри").

I, We

Займенники I та we вказують на мовця в реченні. I стоїть в формі одниниwe - в формі множини. Ці займенники відповідають українським займенникам «я» та «ми».

·       I am ill. – Я захворів.

·       I can speak 5 languages. – Я можу розмовляти 5ма мовами.

·       We are late. – Ми запізнились.

·       We are going to the zoo tomorrow. – Ми підемо до зоопарку завтра.

В английській мові завжди, коли мова йде про себе і когось ще, спочатку називають інших людей, а потім говорять про себе.

·       My friends and I went to the club yesterday. – Я та мої друзі вчора ходили до клубу.

·       Richard and I are old friends. – Ми з Річардом - старі друзі.

You

В англійській мові займенник you відповідає як однині (you в значенні ти), так і множині (you в значенні ви). Саме тому дієслово після займенника you завжди стоїть в формі множини. Українською мовою займенник you може перекладатися як  «ти», «ви» (форма множини) або «Ви» (ввічлива форма) в залежності від контексту.

·       You are my friend. – Ти мій друг.

·       You, students, have to stay here. – Ви, студенти, повинні залишатися тут.

·       Would you be so kind to pass some bread? – Чи не були б Ви так ласкаві передати трохи хліба?

He, She

Займенники he (він) та she (вона) використовуються тільки для позначення людей в третій особі однини, що в реченні виступають якості підмета

·       He is a nice guy! – Він хороший хлопець!

·       He won the Nobel prize. – Він отримав Нобелівську премію.

·       She is really beautiful. – Вона дійсно гарна.

·       She has already done all her homework. – Вона вже виконала все своє домашнє завдання.

It

Займенник it (це, воно) вказує на всі неживі предмети, події, явища, поняття. It також використовується для позначення тварин.

·       I had a dream. It was about you. – Мені наснився сон. Він був про тебе.

·       I put this figurine on the table but it fell. – Я поклав цю статуетку на стіл, але вона впала.

·       If I had a dog it would be big. – Якщо б у мене був собака, то він був би великим. 

Займенник it також може використовуватися для позначення людей, коли мовець намагається встановити особу іншої людини. 

·       It was my sister I went to the restaurant with, not my girlfriend. – Я пішов у ресторан зі своєю сестрою, не з дівчиною.

·       I saw you with someone yesterday. Was it your friend?. - No it wasn’t. – Я вчора бачив тебе з кимось. Це був твій друг? - Ні, не він.

Займенник it також використовується в розділових питаннях, коли підмет виражений словами nothing (нічого, ніщо), everything (все), this (цей), that (той).

·       Nothing has changed, has it? – Нічого не змінилось, чи не так?

·       Everything is alright, isn’t it? – Все добре, правда?

·       This isn’t your car, is it? – Це не твоя машина, так?

·       That was a good day, wasn’t it? – То був гарний день, чи не так?

Займенник it може бути використаний в безособових реченнях в якості формального підмета. В подібних реченнях відсутня особа, що виконує дію, а підмет або додаток виражені інфінітивом дієслова або підрядним реченням. Наприклад, таке використання it зустрічається у висловлюваннях про час, погоду, температуру, відстань тощо. В такому випадку займенник it може перекладатись як «це» або не перекладатись зовсім.

·       It is cloudy today. – Сьогодні хмарно.

·       It was six o’clock when I came back. – Було шість годин, коли я повернувся.

·       It will take some time to go there. – Піде деякий час на те, щоб дістатись туди.

·       It was a very productive day. – Це був дуже продуктивний день.

·       It is really hard to find flowers you like. – Дуже складно знайти квіти, які ти любиш.

They

Займенник they (вони) використовується для позначення як множини людей, живих істот, так і предметів, явищ, понять.

·       Luckily I have found my keys. They were in your pocket. – На щастя, я знайшла ключі. Вони були в твоїй кишені.

·       I saw some people in front of our city office. They were protesting against something. – Я бачив кілька людей перед мерією. Вони протестували проти чогось.
Доброго дня, мої любі! Я сподіваюсь ви змогли зрозуміти нову тему, якщо ні, не засмучуйтесь!Спробуйте потренуватися за допомогою Liveworksheets:

https://www.liveworksheets.com/np2290239le

https://www.liveworksheets.com/ea2463028gv

https://www.liveworksheets.com/nz8027jm

Бажаю успіху!😘
Доброго дня, мої  любі! Пропоную вам почати вивчати нову тему! Вона не складна і потрібна нам для вивчення більш великої теми Travelling! Бажаю успіу!😘


Prepositions of movement (прийменники руху або прийменники напрямку) – прийменники в англійській мові застосовуються для того, щоб показати напрямок руху будь-якого предмета або людини. Англійські прийменники напрямку, відповідно, застосовуються з будь-якими дієсловами, що означають пересування. В рамках уроку ми докладно розберемо, як працюють прийменники руху в англійській мові і як їх правильно вживати.

Прийменники руху в англійській мові

Один з кращих методів для запам’ятовування правил граматики будь-якої мови – систематизація. Для цього добре підійде таблиця з прикладами того, як використовувати прийменники руху в англійській мові. Таблиця буде включати в себе вказівку смислового значення для кращого розуміння ситуацій, в яких вони використовуються. Для наочності ми також використаємо їх в контексті пропозиції з початковою конструкцією “Міс Кроун …” (Ms. Crowne…).

ПрийменникЗначенняПриклад
acrossподолання перешкодиMs. Crowne went across the football field.  – Міс Кроун пройшла через футбольне поле.
alongпаралельне пересуванняMs. Crowne walked along the river. – Міс Кроун пішла вздовж річки.
roundпересування навколо чого-небудьMs. Crowne had ran round the park. – Міс Кроун бігла навколо парку.
away fromвіддаленняMs. Crowne went away from the waitress. – Міс Кроун відійшла від офіціантки.
back toповернення куди-небудьMs. Crowne went back to the mall. – Міс Кроун вирушила назад в торговий центр.
downпересування вниз по чому-небудьMs. Crowne followed down the road. – Міс Кроун проїхала вниз по дорозі.
intoвхід в приміщенняMs. Crowne went into the subway. – Міс Кроун зайшла в метро.
out ofвихід з приміщенняMs. Crowne got out of the cinema. – Міс Кроун вибралася з кінотеатру.
overпересування через перешкоду по чому-небудьMs. Crowne walked over the bridge. – Міс Кроун перейшла по мосту.
pastпересування повз чого-небудьMs. Crowne went past the police station. – Міс Кроун проходила повз поліцейської дільниці.
through /θruː/пересування через наскрізне приміщенняMs. Crowne went through the underground crossing. – Міс Кроун пішла через підземний перехід.
toпересування з точним зазначенням призначенняMs. Crowne had gone to her brother. – Міс Кроун пішла до свого брата.
towardsпересування з вказівкою напрямку куди-небудьMs. Crowne had gone towards the mall. – Міс Кроун попрямувала в бік торгового центру.
underпересування під чим-небудьMs. Crowne walked under the tree. – Міс Кроун пройшла під деревом.
upпересування вгору по чому-небудьMs. Crowne went up the stairs. – Міс Кроун пішла вгору по сходах.

Таким чином, англійські прийменники руху, які використовються в певному контексті, охоплюють безліч варіантів ситуацій і подій, пов’язаних з пересуванням у просторі. Додатково до цього вони можуть вільно поєднуватися з практично будь-якими дієсловами руху, враховуючи контекст.

прийменники руху та напряму

Нюанси використання прийменників руху в англійській мові

Найчастіше застосовується в мові прийменник напрямку — “to”, що має на увазі точну або уточнену вказівку на місце. Прикладом послужить вже згадана Міс Кроун:

 • Ms. Crowne moved to Fleet Street 3 years ago. — Міс Кроун переїхала на Фліт Стріт три роки тому.

Винятком є ​​вказівка ​​на будинок (home). У разі використання в реченні іменника home, у напрямку до якого відбувається пересування, діє окреме правило, згідно з яким прийменник “to” не застосовується.

 • Ms. Crowne had gone home 2 hours before. — Міс Кроун пішла додому дві години тому.

Окремо варто відзначити, що, всупереч розхожій думці, прийменники руху “round” і “around” мають різне значення, особливо критичне для британського варіанту мови, що дотримується педантичності. У випадку з “round” в контексті відбувається вказівка на впорядковане переміщення, а “around” використовується при описі панічних або невпорядкованих, хаотичних, рухів:

 • When the fire started, Ms. Crowne was scared at first and almost started running around the office. — Коли почалася пожежа, міс Кроун спершу злякалася і ледь не почала бігати по офісу колами.
 • Today Ms. Crowne is running round the park like he does every day. — Сьогодні міс Кроун бігає навколо парку, як і кожен день.

Як ви могли помітити, прийменники руху в англійській мові вивчати нескладно. Їх не так багато, варіанти і способи застосування зрозумілі і досить легко запам’ятовуються, а нюанси використання нечисленні і стосуються тільки єдиного винятку і двох уточнень в рамках мовних норм.


P.S. Додала функцію " коментари". Можно писати,але без фанатизму😉Good morning, my dear pupils! I think you are OK, and in а safe place!

Пропоную вам переглянути відеоурок, вивчити нові слова та повторити прикметники.

Бажаю успіху!

P.S. Kahoot! все ще чекає на вас)))))
Доброго дня, мої любі діти! Пропоную вам опрацювати в прави з теми " Ступені порівняння прикметників". В підручнику с 90-91. Спробуйте виконати письмово впр. 3, 4, 5. Хто хоче потренувати англійську вивчіть  вірш на с 91. впр 6.Успіху!

Також додаю посилання на liveworkshits:

https://www.liveworksheets.com/va34507mn

https://www.liveworksheets.com/ho2375160tp

А це для найсміливіших))) :

https://www.liveworksheets.com/sn2210049ep

Успіху вам усім! Дуже сумую за вами)))))


Доброго дня, любі мої учні! Пропоную вам перевірити себе за допомогою вашого улюбленного

Kahoot!  Переходьте за посиланням та працюйте! Ім'я та прізвище пишіть своє, будь ласка!Час виконання до 3 травня 2022 р.

https://kahoot.it/challenge/05815765?challenge-id=6a63d405-0b3b-4d3b-a548-64991c38e111_1649249995247

Ще можете потренувати Past Simple:

https://www.liveworksheets.com/jq21324vn


   Доброго дня любі діти! Пропоную вам материал на повторення!


Доброго дня, шановні батьки та любі учні! Пропоную вам, асинхронний  формат навчання. Два рази на тиждень буду дотавати цікаві матеріали для ваших дітей. За можливістю передивляйтися відео,працювати у підручнику,зошиті. Також спробуємо виконувати  тести у кого є така можливість. Найголовніше це безпека наших дітей!

За можливість, працюємо з підручником сторінка 80-90. Додаткові матеріали додаю:

Підручник

https://pidruchnyk.com.ua/623-anglyska-mova-karpyuk-4-klas-2015.html

Відео до теми:


2 коментарі:

 1. Добрий день,підскажить чи потрібно надсилати вам роботи в зошиті?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Добрий день. Надсилати нічого не треба. Сподіваюсь на вашу відповідальність))) Навчайтесь, головне що всі у безпеці! Все перевіримо та розберемо при зустрічі, після перемоги!

   Видалити